Data

Jaarlijks organiseert Winkie twee collecteweken, deze vallen meestal in de weken van Hemelvaart en Pinksteren.

U kunt een collectant aan de deur verwachten tussen 9.00 uur en 21.00 uur. Elke collectant collecteert met een lijst waarop u uw naam en bedrag kunt noteren. U betaalt het gedoneerde bedrag direct contant aan de collectant. Collectanten kunnen zich altijd legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, de naam komt overeen met de naam voorgedrukt op de collectelijst.

Mocht u vragen hebben of onregelmatigheden constateren dan kunt u direct bellen met de collectecommissie op 0543-531003.